Strategische samenwerking passend onderwijs

Strategische samenwerking passend onderwijs

26 oktober 2017

Op 3, 4 en 5 september jl. hebben medewerkers van REA College Nijmegen en van het Rijn IJssel College deelgenomen aan een internationale trainingsbijeenkomst van het TVLC project.

TVLC staat voor: The VET Learning Community, ofwel: de leergroep voor beroepsonderwijs. Doel van het project is het bevorderen van:

 

  • De kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en in de eigen school in het bijzonder.
  • De samenwerking op het gebied van passend onderwijs.

 

Om deze doelen te bereiken besteedt het project aandacht aan instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te meten, in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken.
In totaal doen er tien scholen uit vijf landen mee; per land één school uit het speciaal onderwijs en één uit het regulier onderwijs. Door deze unieke combinatie leren scholen op nationaal en internationaal niveau van elkaar en versteken ze elkaar bij het bevorderen van passend onderwijs.In de eerste fase van het project zijn de wensen en verwachtingen van de deelnemende scholen in kaart gebracht. In de tweede fase lag de nadruk op het leren werken met allerlei instrumenten die nodig zijn bij het verbeteren van de kwaliteit.De komende maanden zullen REA College en het RijnIJssel College gebruiken om plannen te maken voor het verbeteren van de kwaliteit en de kwaliteitscultuur binnen de scholen en om inclusief onderwijs samen verder vorm te geven in de regio Arnhem. Later in het project, wanneer de plannen in praktijk zijn gebracht en zijn geëvalueerd, zal er in een landelijke bijeenkomst aan andere onderwijsinstellingen voorlichting worden gegeven over de manier waarop REA College en het Rijn IJssel College dit samen hebben aangepakt.

 

Meer informatie

Download hier de folder.

Wanneer scholen, of andere belanghebbenden, nu al meer informatie willen hebben over het project, de instrumenten die zijn ontwikkeld en ingezet, of in de verbeterplannen, dan kan kunnen ze hiervoor contact opnemen met bgrimbergen@pluryn.nl.

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.